สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1421085 28/06/2018 11:23 สุนิดา สมสกุล จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1420875 27/06/2018 11:29 สุนิดา รอการชำระเงิน
1393132 10/02/2018 15:18 ชุลี. ชาตะเวทร ไม่มีสินค้า
1390157 30/01/2018 14:56 ศรีธัญญลักษณ์ ภักดีปัญญา การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1388376 24/01/2018 14:30 อุมาพร กุดสระ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1381311 27/12/2017 10:48 นางสาวชดช้อย สุธาธรรม ยกเลิกการสั่งซื้อ
1380486 23/12/2017 22:41 จิตติมา เมฆอำนวย ยกเลิกการสั่งซื้อ
1372692 23/11/2017 13:48 วรุณ ศรีวิจิตรโชค การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1368352 06/11/2017 04:46 ชุติพร เกียรติอนันต์ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1367472 02/11/2017 15:27 น.ส.สุกัญญา ศรีสุข ยกเลิกการสั่งซื้อ
1354403 17/09/2017 16:41 อุมาพร กุดสระ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1354056 16/09/2017 00:10 นางสาว ธณัชพร แกะวก๋อง ไม่มีสินค้า
1352592 11/09/2017 13:36 น.ส.บุหลัน วงษ์สมศรี ไม่มีสินค้า
1349846 02/09/2017 00:11 จีราพร พันธารา ยกเลิกการสั่งซื้อ
1340317 02/08/2017 10:36 นางสาวชดช้อย สุธาธรรม การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1330920 03/07/2017 14:32 ทิพย์วัลย์ ทองมุกดา การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1329105 27/06/2017 19:08 นางสาวธันยากานต์ โชติกรวรเศรษฐ์ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1328479 26/06/2017 00:44 กชกร สว่างอารมณ์ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1328478 26/06/2017 00:34 กชกร สว่างอารมณ์ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1328459 25/06/2017 22:52 กชกร สว่างอารมณ์ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1325910 16/06/2017 16:00 พรพิมล อันทปัญญา ไม่มีสินค้า
1325419 14/06/2017 21:39 ทิพาพร สุวรรณมีระ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1325207 14/06/2017 10:57 ณัชชา กังตระกูล การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1322308 05/06/2017 12:15 กัลยกร บัวบาน การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1322138 04/06/2017 21:40 จีรนันท์ สัมมา การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1321082 31/05/2017 21:41 จันทิมา ทับจันทร์ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1320714 30/05/2017 21:07 อรอนงค์ โพธิ์เพ็ชรเล็บ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1320493 30/05/2017 12:21 อุมาพร กุดสระ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1320272 29/05/2017 17:11 เจนภา สินพูนมา การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
1320263 29/05/2017 16:54 ธนพร บัวพันธ์ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
view